Michal Osowski - Tracking Rotterdam Project
 
Als componist en uitvoerder heb ik het afgelopen jaar onderzoek gedaan naar integratie van verschillende performance-media tot één geheel en de mogelijkheden hiervan. Het doel van dit onderzoek is een geünificeerd performance-systeem te ontwikkelen, gebaseerd op de uitwisseling van data tussen performer en medium (digitalisering van fysieke signalen).
In de periode november 2009 - juni 2010 zal ik gaan werken aan een interdisciplinaire project die gerelateerd zijn aan dit onderzoek:
 
Tracking Rotterdam - Interactieve performance-installatie die geluid (elektronische muziek), schilderijen, video projecties en de fysieke beweging van een persoon of van een fysieke object integreert. Deze installatie zal op verschillende locaties in Rotterdam worden opgesteld, met als doel de communicatie/interactie onder de mensen uit de desbetreffende buurt te bevorderen.
 
Het tijdschema-werkplan van het project:
1. November 2009 - Fam.Ruim - twee voorstellingen, expositie en werken met mensen gedurende vier weken
2. 6 Februari – 6 maart 2010 - Atelier Colagem - twee voorstellingen: opening + einde, en onderzoek / werk periode gedurende vier weken
3. Kaus Australis
- Januari – Mei 2010 – werk periode met kunstenaars in residentie van Kaus Australis
- Maart – Mei 2010 - voorstellingen
4. April - Mei 2010 - Mirta Demare International Art Gallery - twee voorstellingen en expositie / onderzoek / werk periode gedurende vier weken
5. Mei - Juni 2010 - Wolfart Projectruimte - werken met de mensen uit de Wolphaertstraat gedurende vier weken en afsluiting d.m.v. een presentatie / voorstelling aan het einde van deze periode
 
Locaties:
1. November 2009 – Fam.Ruim – Nieuwe Binnenweg 226A, Rotterdam West
2. Februari - Maart 2010 – Atelier Colagem - Walenburgerweg 18, Rotterdam Noord
3. Januari – Mei 2010 - Kaus Australis - Melanchtonweg 137, Rotterdam Noord (Hillegersberg-Schiebroek)
4. April - Mei 2010 – Mirta Demare International Art Gallery - Bergsingel 176-B, Rotterdam Noord
5. Mei - Juni 2010 - Wolfart Projectruimte – Wolphaertstraat 25 b/c, Rotterdam Zuid

 
Werkzaamheden
De werkzaamheden omvatten: permanente evaluatie en verdere ontwikkeling van het computer-mechanisme, het opbouwen van de set, oefenen, het testen van het mechanisme met apparatuur, experimenteel werk met uitgenodigde mensen, zowel kunstenaars (van verschillende disciplines) en niet-kunstenaars; het verzamelen van ervaringen uit de werk-situatie van mensen in interactie met het mechanisme, het creëren van de documentatie, onderzoek naar de aanpak van de procedure.
De hele periode is een compositieproces, in de vorm van de onderzoeksperiode in meerdere fasen, waarbij elke volgende fase van het proces wordt beïnvloed en gevormd door eerdere resultaten en ervaringen.
 
In het onderstaande geef ik uitleg over het concept van dit project in detail.
 
 
Tracking Rotterdam
 
Het project heeft de volgende structuur (zie ook schema 1):
 
1. Het kerndeel van het project is een interactieve interdisciplinaire performance-installatie die het geluid (elektronische muziek), schilderijen, video projecties en de fysieke beweging van een persoon danwel een fysieke object integreert.
 
2. Deze installatie zal naar verschillende locaties van Rotterdam gaan met als doel de communicatie/interactie onder de mensen uit de desbetreffende buurt te bevorderen.
 
3. De algemene gedachte achter het project is het afleggen van een route door de stad Rotterdam. Voor een duur van ongeveer vier weken zal in de verschillende galerieën op verschillende plekken in Rotterdam een ontwikkeling gaande zijn, die kenmerkend is voor de desbetreffende plaats en deel van de stad en natuurlijk de specifieke groep mensen. Elk van deze gebeurtenissen is niet een herhaling van de vorige, maar moet een creatie van iets unieks voor de bepaalde plek zijn. Het project bestaat dus uit een opeenvolging van gebeurtenissen, maar tegelijkertijd is het op die manier ook een onderzoeksproces met de volgende stappen als ontwikkeling: een vertrekpunt, tussenresultaat en eindfase. Het hele proces zal 9 maanden duren in de periode oktober 2009 - juni 2010.
 
Het essentiële aspect van het project is om de rol van de bezoeker/performer van externe waarnemer in een betrokken deelnemer te veranderen. Participatie is een sleutelwoord van dit project. Het computer mechanisme dat ik ontwierp, creëert een circuit van de data stream tussen de verschillende media. Om dit circuit van de data stream compleet te maken, moet de deelnemer - bezoeker naar binnen komen, en deel van de actie worden. Het mechanisme van de installatie wordt aangedreven door de deelnemers.  Zonder deelname is er geen reactie.
Dat is de reden waarom de participatie van de mensen en de invloed van de potentiële omgeving (buurt) zo belangrijk zijn.
Dit is ook de reden waarom ik in dit concept het accent leg op het milieu waarin het project zal worden uitgevoerd.
 
Vanuit het gezichtspunt van de individuele deelnemer is de doelstelling van dit werk om aan de deelnemer een zeer unieke zintuiglijke ervaring te geven door een verandering in de perceptie die voortvloeit uit de integratie van de fysieke beweging en de visie met de gewaarwording van het geluid. Zo krijgen de deelnemers een kans de verandering in hun eigen perceptie waar te nemen.
 
De som van de elementen die, naar mijn mening, beslissen over het unieke karakter van het project, zijn:
- De rol van mensen – niet gebaseerd op ontvangst, maar op de actieve deelname - om een deel van het circuit, van de data-stream, te worden
- Ware (op fysiek niveau) integratie van de verschillende media: de fysieke actie is onderdeel van het mechanisme, verbindt de media, maakt de cirkel rond.
- Onderzoek- samenstelling gevormd door de mensen uit de buurt / door het karakter van de verschillende delen van de stad
De tocht door de hele stad (de Rotterdamse tracking) maakt de compositie compleet.
 
 
Het project zal op vijf verschillende locaties / expositieruimten te Rotterdam West, Noord en Zuid plaatsvinden. Rotterdam is een multiculturele stad met een kosmopolitisch karakter, met mensen van verschillende afkomst, culturen en attitudes. Mijn doel is om deze groepen mensen van elke buurt in een interactie met het mechanisme van de installatie te betrekken. Elk van deze groepen heeft zijn eigen specifieke karakter. Dit feit zal een belangrijk element in het proces van de ontwikkeling van het project zijn. Het werk zal ontwikkelen als een resultaat van de interactie van mensen met het mechanisme en onder invloed van elke specifieke buurt. Het hele proces zal worden gestimuleerd door het activeren van mensen uit verschillende Rotterdamse buurten. En de uiteindelijke samenstelling zal een som van ervaringen uit alle fasen zijn.
Een ander aspect van de relatie tussen de inhoud van het project en de stad is dat het model van de integratie van de media (gebaseerd op de data stream afkomstig uit het onderzoek van de inhoud van de afbeelding - image tracking) analoog is aan het model van de tracking door de stad en de integratie van de verschillende buurten van Rotterdam in een compositie / onderzoek-proces (zie schema 2). De titel van het project – “Tracking Rotterdam” - is daarvan afgeleid.
 
Zoals hierboven vermeld zal ik een route afleggen met het project door de stad Rotterdam. Elke fase zal gebeuren in verschillende delen van Rotterdam voor een duur van ongeveer vier weken.
Het project zal starten in de galerie - Fam. Ruim in Rotterdam West, aan de Nieuwe Binnenweg. Deze straat heeft het karakter van een winkelcentrum. Daar zal ik proberen vooral "mensen uit de straat” in interactie met mijn mechanisme te betrekken. Het valt ook samen met de Fam. Ruim missie, dat het een platform zal zijn voor directe kunst. Het zal er voor vier weken in november 2009 geïnstalleerd worden en ik zal deze tijd gebruiken om de ervaringen van de bezoekers te verzamelen en de methoden van het mechanisme verder te ontwikkelen. (zie ook werking schema 4).
 
Vervolgens zal het project naar twee galerieën in Rotterdam Noord gaan: Atelier Colagem (februari - maart 2010), de galerie van Mirta Demare (maart - april 2010), en Kaus Australis in Hillegersberg-Schiebroek (januari – mei 2010). Deze drie plaatsen zijn gericht op beeldende kunst.
Dit is de reden waarom ik op dit moment werk aan een tweede versie van de installatie. In deze versie maak ik gebruik van een object met een draaiend wiel. De interactie met het mechanisme gebeurt door een bewegend schilderij dat bevestigd is aan het wiel (zie ook werking schema 5).
Mijn doel is om mensen in de interactie te betrekken door middel van het schilderij, en tegelijkertijd een poging om de beeldend kunstenaars van deze wijk in het proces te brengen.
In het proces van het werk en het verzamelen van ervaringen met de interactie met het mechanisme zal ik de voorwaarden scheppen voor mensen-kunstenaars om deel te nemen, en ik zal ze stimuleren om schilderijen te vervaardigen gebaseerd op de interactie met het mechanisme.
 
De galerieën kondigden aan dat het ook hun wens is om een platform te zijn voor de creatie van interactie tussen de kunstenaars uit de buurt en het door mij ontwikkelde mechanisme.
 
In de laatste fase in mei 2010 gaat het project naar de Wolfart Projectspaces in het Zuiden van de stad. Wolfart is gelegen aan de Wolphaertstraat in Charlois. Zowel de buurt als de straat hebben een specifiek multi-etnisch karakter. Bovendien wordt de Wolphaertstraat zelf aan de ene kant bewoond door kunstenaars uit verschillende disciplines (musici, beeldende kunst, dans-theater) en aan de andere kant door niet-kunstenaars.
 
Daarom zal ik proberen hier in de laatste fase van het project een samenvatting te maken van deze verschillende invloeden en beide groepen bewoners van de Wolphaertstraat te betrekken. Ik zal ook de ervaringen en resultaten van de vorige fasen hierin samensmeden. Gedurende een periode van vier weken zal ik daar mijn uiteindelijke presentatie met de bewoners voorbereiden. Deze presentatie moet het karakter hebben van een opsomming en slotmanifestatie.
 
 
Het systeem dat ik tot nu toe ontwikkelde werkt volgens de volgende voorwaarden:
 
Het project is een interactieve multidisciplinaire performance-installatie. Het is een integratie van het geluid (elektronische muziek), schilderkunst, video projectie en de fysieke beweging van een persoon of van een fysieke object. Het heeft als doelstelling interactie met mensen.
 
De integratie gebeurt via de computer mechanisme, gebaseerd op de erkenning van kleur en beweging bijgehouden door een “life”- gevangen video-stream (met daarin de bewegingen van een aantal gekleurde items). Door op deze manier verkregen gegevens worden de parameters van het geluid voor de verwerkte instrumenten gecontroleerd (zie schema 3).
Het proces zal gebeuren bv. in de volgende stappen:
1. Erkenning van bepaalde kleur
2. Tracking van de kleur positie en snelheid van de bewegingen binnen het video-frame
3. Berekening van de grootte van het kleuren-gebied in de video-frame
4. Mapping van de verkregen gegevens: x, y - coördinaten, oppervlakte, snelheid; deze parameters beheersen de geluid verwerking en de synthese instrumenten.
 
Op deze manier, indien een verplaatsing van enkele gekleurde punten plaats vindt, wordt de inhoud van een video beeld onderzocht, binnen het frame herkent en is het mogelijk om de beweging te volgen.
Demonstraties van dit werk-mechanisme heb ik bijgevoegd ingesloten op DVD in vorm van live opgenomen clips (zie ook werking schema 4).
 
Als gevolg hiervan zijn de fysieke beweging van een persoon of van de inhoud en de beweging van het schilderij direct verbonden aan het geluid.
Het tweede versie (zie schema 5) maakt gebruik van een met een wiel draaiend object, waaraan het schilderij is bevestigd, dus het is mogelijk om het schilderij om te draaien. De camera legt het beeld van de bewegende schilderij voor de kleur erkenning en motion tracking. Zo wordt de schilderij in zekere zin een 'partituur'.